Contact

E-mail: presidente@capimed.ro Telefon RO: 004 0737635601 Telefon IT: 00393484597924

Universitatea George Bacovia din Bacau, Str. Pictor Aman, nr.96, 600164, Bacau, Romania

cod de inregistrare fiscala: 27289440,

RAIFFAISEN BANK, 137-Ag. Com?ne?ti, Bac?u

CONT IN EURO: RO07RZBR0000060016864105 CONT IN LEI: RO47RZBR0000060012811016

Formular acces:
Vizitatori
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterAstazi:42

Domeniile finan?ate sunt:

democra?ie, drepturile omului inclusiv drepturile minorit??ilor, buna guvernare ?i transparen?a, democra?ie participativ?, combaterea rasismului ?i xenofobiei, antidiscriminare, inegalit??i sociale, s?r?cie ?i excluziune social? inclusiv n mediul rural, egalitate de gen ?i violen?? de gen;
furnizararea de servicii sociale ?i servicii de baz? pentru grupurile vulnerabile;
finan?area organiza?iilor ?i activit??ilor ce vizeaz? copiii ?i tinerii;
protec?ia mediului ?i schimb?rile climatice.

n cadrul Programului vor fi disponibile fonduri pentru cooperare bilateral? cu scopul de a sprijini c?utarea de parteneri pentru proiectele n parteneriat cu ??rile donatoare ?i de a ncuraja activit??ile de networking ?i schimb de experien?? ntre aplican?ii din Romnia ?i entit??i din statele donatoare (Regatul Norvegiei, Islanda, Principatul Liechtenstein). Acestea urm?resc cre?terea cooper?rii ntre entit??i din statele beneficiare ?i statele donatoare, pentru a mbun?t??i cunoa?terea, n?elegerea reciproc? ?i pentru a-?i mp?rt??i rezultatele.

Operatorul Programului n Romnia este Funda?ia pentru Dezvoltarea Societ??ii Civile (FDSC) n parteneriat cu Funda?ia pentru Parteneriat (FP) ?i Centrul de Resurse pentru Comunit??ile de Romi (CRCR), n baza acordului de implementare semnat pe 12 februarie 2013 la Bruxelles cu Oficiul Mecanismului Financiar.

Context
Spa?iul Economic European (SEE) a fost creat n 1994, ca o zon? de Liber Schimb ntre Comunitatea European? (CE) ?i Asocia?ia European? a Liberului Schimb (AELS). SEE reune?te Statele Membre ale Uniunii Europene (UE) ?i 3 dintre Statele AELS (Norvegia, Islanda ?i Liechtenstein), ntr-o pia?? intern? bazat? pe libera circula?ie a m?rfurilor, persoanelor, serviciilor ?i capitalurilor.
Mecanismul Financiar al Spa?iului Economic European ?i Mecanismul Financiar Norvegian au fost instituite n 2004, dup? ce Uniunea European? a primit zece noi state membre. Granturile SEE ?i cele norvegiene au ca scop reducerea disparit??ilor sociale ?i economice ntre ??rile SEE ?i consolidarea cooper?rii dintre statele donatoare (Regatul Norvegiei, Islanda, Principatul Liechtenstein) ?i ?ara destinatar? a finan??rii.